Gift 13.09 1840

Gift 13.09 1840.

"Ungk. Erik Nilsen Elvebakken - Elvebakken - 25 a. - Nils Eriksen Elvebakken (hans far)".

"Pige Regina Pedersdatter - Elvestranden - 25 a. - Peder Pedersen (hennes far)".
.