Petrine Martine Andreasdtr. gift 1. g. 19.09 1880 med   Ole Andreas Angrimsen   (03.09 1855-02.09 1885).
Fikk barna Oline Sofie - f. 16.08 1882, Anna Karoline Olsen - f. 15.04 1884 og Ole Andreas Olsen - f. 09.02 1886.

Hun fikk en sønn   "Nils Edvin Larsen [Grønjord]"   - f. 28.08 1889, d. 22.12 1978   Strinda   , Trondheim.
Nils' far var Ole Larsen, f. 1861 i Haparanda.

FT   1900   viser Petrine i Bardu hos enkemann Thomas Andreassen -   f. 25.05 1851   - som hun ble gift med 26.01 1902.
Sammen med Petrine og Thomas bor hennes datter Oline Sofie og Thomas' sønn Tiedemann Ingvard - f. 27.07 1882.


Thomas Andreassen reiser alene   1902   til Amerika.

Petrine og hennes barn fra 1. ekteskap Ole Andreas og Anna Karoline samt Thomas' sønn Ole Kristian - f. 24.02 1886 - fra
1. ekteskap, reiser   året etter   .   "Bordercrossing..."   fra Kanada til Amerika i mars 1903 viser bl.a. at reise er betalt av "husband" / "father" og reisen gikk til Colfax, Wisconsin. Registrert som "Petrine Andreason".
Petrine's eldste datter   Oline Sofie   emigrerer samme år.

Sønnen Nils Edvin Larsen [Grønjord]   emigrerte   1906/1907. Han slo seg opp stort innen bygningsindustrien, men tapte alt under   "The great depression"   . Kom tilbake til Norge, tapet gikk inn på han. Gravsted:   "Grønjord Nils"   .


Folketellingen (census)   1920   , Washington viser "Thomas Andreasen" - 58, "Patrina Andreasen" - 48 og hennes
sønn (nevnt ovenfor) "Nels E Nelson" - 21 med bosted Seattle Ward 12, King County, Washington (WA).

Datteren Oline Sofie ("Lena Sophie") Olsen, gift ca. 1905 med   "Alfred W. Baldwin"   fra   Vågan, Nordland   .
Alfred Wilhelm - f.   28.08 1876   - sønn av   Johan Tengman Nilsen   og Elen Anna Pedersen.
Folketellingen   1905   , Hennepin County, Minnesota (MI). Ekteparets eldste datter, Ellen Margaret, ble født der i mai 1905.
Folketellinger   1910   og   1920   , King County, Washington (WA). Død hhv. 29.04 1971 og 25.06 1959.

Eldste datter, Ellen Margaret Baldwin Connor, døde i Seattle 06.08 1943, 38 år gammel. Gift med James Connor.
Yngste datter, Agnes Ruth - f. 07.09 1907 - ble   gift   (i Kitsap Co.) 04.09 1935 med Ray James Bailey (08.11 1891 - 1943 (?)).
Gift på nytt med Jack Moldestad (19.08 1900 - Aug. 1976)?

Nekrolog / Obituary. Nekrolog / Obituary.

Nekrolog (Obituary), fredag 30. april 1971.
Mor til "Agnes Moldestad", slektning ("cousin") av "Anna Larson" (gift med Odin Larson, nevnt under). "Agnes Moldestad" (née: (indikerer) pikenavn) - Seattle Times, fredag 30. april 1971, side D20.
Til høyre, nekrolog for ektemannen Alfred Wilhelm Baldwin.

Datteren Anna Karoline Olsen...

Sønnen Ole Andreas Olsen:   Military Records   , World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Kitsap County, WA.
Innflytter til Seattle 1938   . Immigrasjonsdato "March 28 1903" fra "Halifax, N. S. Canada" (se "Bordercrossing" ovenfor).
..."born in Soli, Norway", dvs. Solli i Rossfjord. Cannary Labor <> Fish Processing, fiskeforedling.
Død 20. november 1967 i Seattle, King County, WA.

Nekrolog / Obituary. Seattle Post-Intelligencer, 22. nov. 1967

Nekrolog (Obituary), onsdag 22. november 1967.
Her nevnes hans søster - "Mrs. Lena Baldwin" - dvs. Oline Sofie.
Til høyre, onkel til "Mrs. Jack Moldestad" (née: (indikerer) pikenavn) - Seattle Post Intelligencer, onsdag 22. nov. 1967, side 39.

En slektning av Petrine, Anna Marie Mikalsen Rokstad - nevnt under - flytter også til Seattle, King County, WA.


Anna Marie Mikalsen Rokstad (f. 17.08 1903), gift med   Odin Meier Larsen   05.12 1925 i Seattle, Washington, King Co., USA.

Datter av   Mikal Meyer Hansen   og   Tevanna Ingera Tøllefsen   (f. 18.05 1876 i Buvik, "Hillesø"), g. 01.04 1902 i Tromsø.
Eneste i hele Norge med fornavn "Tevanna" i FT 1900, (ingen i 1801 og 1865, čn annen i 1875)!
Mellomnavnet "Ingera" er vel også sjeldent.
Mikal's far, Hans Mathias Larsen (g. 06.12 1863), var sønn av Lars Andreassen og Anne Maria Mortensdatter.

"Wilhelmine F. (Frimanda) L. Rokstad", Anna Marie's far Mikal's søster,   besøkte   deres felles søster i Minnesota i 1906.

"1930 Census": "Odin M Larson" og "Anna M Larson", bosatt i King County, Washington.
"Odin Larson" (25.05 1898 - 21.07 1961) og "Anna M. Larson" d.   31.08 1997   - i "98103 Seattle, King, WA".

Lars Andreassen er bestefar (ff) til Petrine Martine og oldefar (fff) til Anna Marie.
Han er bestefar (ff) til Wilhelmine
. Lars Andreassen; se under "Andreas og Michael (brødre)".

Anna Marie Mikalsen Rokstad. Odin Meier Larsen.

Anna Marie Mikalsen Rokstad. Seattle Times, onsdag 03. sept. 1997, side B-6.
Odin Meier Larsen. Seattle Post Intelligencer, lørdag 22. juli 1961, side 28.

Takk til Claudie Miniken i Seattle (obituary lookup).