Følgende er ment som et "startgrunnlag" for etter hvert å avklare Niels Andersens's slektsbakgrunn. Noe er kun teoretisk.


Niels Andersen var opprinnelig dansk (?), flyttet til Alta fra "Salten Hærred".
Ingen "Salten Hærred" i Norge (heller ikke som "historisk" navn), derimot "Saltdalen Hærred".
Salten,   Them Sogn   , Vrads Herred, Skanderborg Amt (ved Horsens) Danmark?.

1. kone var Kristine Erichsdtr. Blanche, født 1711 og døde i ung alder.

Niels hadde i en periode før han ble ansatt som skogvokter, sammen med "kvenkongen" Knut Olsen Kven og to andre, delt ansvarsmyndighet for Alta-skogen under daværende amtmann.


Fra   Karlsøy Bygdebok   .

"I 1750 døde misjonsskolemester Knut Blanche på Jegervatn. I 1743 var han misjonsskolemester i Tromsø sogn.
Mora hans var dansk, og søster til handelsmann Horsens i Stakkvik
.


Fra dokumentet   Jydske elever   . "Bredal, Niels Andersen, Horsens 1718-22".

Stedsnavnet   Bredal   i Danmark. Horsens er både en kommune og by i Danmark.

Horsens Købstad   "Skifteprotokol, 1683 - 1820".     Andre skifteprotokoller   (bl.a.).


I Talvik kirke henger en lysekrone fra 1700-tallet gitt av Niels Andersen og "Christina Cloutsdtr.".


Slektsforskning   , Danmark, registrere seg som bruker - får passord.