"...Lenvig - Nils Jensen - Aglapsvik...7 aar" ved begravelsen 1772.

Nils Jensen, 7 år.