Sverige, kven "I følge husforhørslistene for Pajala kirke 1731-1743, var Mats Jönsson Mämmi (#52) sønn til Thomas Jönsson Mämmi (#58) og Ella Andersdtr. i Muonioniska. Han ble gift med Claes Matsson og Margeta Jönsdotter's datter Ingrid, også de fra Muonioniska. Deres 1. barn Margrethe ble døpt i Talvik kirke 09. desember 1736. Likevel er han ikke oppført i de svenske grenseingeniørene protokoll fra 30. juli 1747. Men det var det flere andre som ikke var, årsaken var vel at her ble bare de oppregnet som bodde ved Alta-elva".


Husforhørslistene


"#52 Jöns' sønn Mats Jönsson "er i Wästersjön" og Jöns' sønn Lars Jönsson med hustru Regina Henriksdtr.

#58 Thomas Jönsson Mämmi og hustru Ella Andersdtr.

Mats Jönsson's hustru var Ingrid Claesdtr.
#64 Ingrid og hennes søster Margeta, faren Claes Matsson og hustru Margeta Jönsdtr. (d. 1733).

#63 Claes' far Mats Persson Muotka med hustru Anna Mickelsdtr., sønnene Olof Matsson med hustru Kerstin Persdtr. og Mats Matsson og datteren Brita Matsdtr.

#66 Regina Henriksdtr. far: Henrik Hansson Kätkäsuando.

Henrik's far var Hans Anundsson og hans far igjen var   Anund Anundsson   ".


Kvitto - Liten
"Belägget för att Mats Larsson Mämmi el. [Pynnöi] var kyrkobyggare i   Enontekis   1607 är att han med sitt bomärke (ML ihopskrivet) tillsammans med två andra personer i denna egenskap undertecknar ett kvitto på matvaror detta år".

"Kvitto å kost och lön av fyra kyrkobyggare vid Tingevara, troligen avseende Simojärvi kapell (i Jukkasjärvi), 26. april 1607.
Originalet finns i Riksarkivet, Norrlands lappemarker 1607:6, Olof Amundsson räkenskap för Torne lappmark, KA. Foto RA.
Side 42 i Övre Norrlands historia: tiden 1600-1721".


"Nybyggarna och gruvarbetarna kom i början av 1600-talet. Då fanns redan en kyrka i Jukkasjärvi, 17 kilometer utanför Kiruna vid Torneälven.
Den färdigställdes i april 1607 av fyra kyrkobyggare från älvdalen vilka fick en sammanlagd lön av 23 daler silvermynt".

[1594-1633]: 1 riksdaler = 4 mark > = 8 öre > = 24 penningar.


Anetavle basert på   Erik   Kuosku`s   "Familjeregister för Pajala socken, Kengis Bruk och Torne Lappmark`s nybyggen".
Del I. Göteborg 2003
.

Sted i Muonion[n]iska (nå Muonio): Alamuonio (finsk) > Nedre byn (svensk).


Anetavle for Jöns Thomasson Mämmi. Nevnt i manntallet 1687-88 og var fra Alamuonio i Muonioniska.
Gift med NN, fikk barna:
 
IThomas Jönsson MämmiManntallet 1690-1734.

Gift med Ella Andersdtr.
4 barn:
Margareta Thomasdtr. Mämmi, gift med Mons Mortensson Maunu.
IIHenrik Jönsson MämmiManntallet 1700-1711.  
IIILars Jönsson Mämmi1708-13.10 1749.

Gift 01.04 1733 med
Regina Henriksdotter   Kätkäsuando
i Muonioniska.
8 barn:
Regina (1735-1742),
Ella (1737-1742),
Susanna Larsdtr. [Mämmi], født februar 1739 og gift med Johannes Josefsson Ørn (Ørn-slekten finner vi også i Muonioniska),
Henrik (f. 1741),
Maria (f. 1742),
Elin (f. 1744),
Regina (f. 1747) og
Mats(f. 1748).
IVMats Jönsson Mämmi

Ane Mosesdatter`s farfar.
  I følge Kommunionslistene: "I Wästersjön".
I Alta var "Mathis Jonsen" gift med Inger Clausdatter.
De ble ikke gift i Alta, men begge var fra Muonioniska, i følge Kristian Fors.
Også Inger Clausdatter`s slekt er utredet av Kuoksu i "Familjeregister för Pajala Socken" uten at det fremgår at Mathis og Inger var gift.
VNils Jönsson MämmiManntallet 1732.  


Hans foreldre.

1Margareta Olofsdtr.   I følge Katrin Öhgren var Margareta gift med Thomas Matsson Mämmi.
5 barn:
Mats Niemi Thomasson Mämmi,
Olof Thomasson Mämmi (d. 1725, arvet eie av fiskerett i Idijärvi),
Erik Thomasson Mämmi,
Jöns Thomasson Mämmi og
Margareta Thomasdtr. Mämmi.
2Thomas Matsson MämmiFødt 1602 i Turtola i Kemi, Finland.Nybygger i Muonioniska. Han eide fiskeretten i Idijärvi (jfr. Erik Kuoksu).
Han var den første nybyggeren i Alamuonio by
(jfr. Erik Wahlberg i kommentarer til "Portins sockenhistoria", s. 321).
Bumerke 2528 hos Kuoksu under hans egen slekt på internett.


Besteforeldre.

5Ukjent   4 barn:
Mats Matsson Finne   (1601-1654)  Debatt  ,
Thomas Matsson Mämmi (f. 1602),
Jöns Matsson Mämmi (husbonde på Niemi gård) og
Lars Matsson Mämmi (1608-1684, grunnla Lahti gård i Alamuonio 1669).
4Mats Larsson Mämmi eller PynnöiFødt 1558 (ABT 1580) i Rautalampi i Savolaks, død 1634 i Turtola.

Grunnla gården Mämmilä [Mämmi].
Visstnok en av de første nybyggerne i Turtola. Alle hans barn forlot Mämmilä, to sønner - Thomas og Lars - flyttet til Alamuonio i Pajala sogn, Ún sønn - Mats - flyttet til Narkaus i Øvre Kalix. Fra disse brødrene stammer et stort antall slekter i Øvre Kalix, Tornedalen og Finland.


Erik Kousko: "Han inkom till Tornedalen i samband med kyrkbygget i Enontekis 1607, och anlade sedan gården Mämmilä i Turtola. Han kom enligt traditionen från Rautalampi i Savolaks, men det är möjligt att han var av släkten Buonyj från Kolahalvön". Jack Sture Moutka (kommentar): At slekta kom fra Kolahalvøya tror jeg er heller tvilsomt.
Det er vel heller det at det faktisk finnes et sted kalt Pynnöi på østssiden av Kolahalvøya som har ledet til denne teorien.

Sture Torrika: Mats Larsson Mämmi eller Pynnöi f. 1558 d. senast 1636 (ev. redan 1623). Bonde i Koivukylä i Kemi älvdal; (Matz Mämminen) (1606, 1608). Kallas även (Pynnöi). Senare nybyggare i Turtola å Mämmilä hemman å älvens östra strandsida (1612-1623).

I "Tornedalens historia", bind I, side 228 står det:
"Vidare kan nämnas att Mats Mämmi (Matti Mäm 1620, Matz Mämmä 1622), som grundade Mämmilä hemman i Turtola, för första gången kom in i skattelängden år 1620. Han kom tydligen till Tornedalen från den närliggande Kemi älvdal, där han dock inte trivdes länge. Han måste också ha kommit norrut från Rautalampi, den enda platsen med detta sällsynta släktnamn".