Datter av Olle Knudsen [Ole Knutsen] (1727-1764) og Anne Johansdtr. (1737-1771)

Kirsti [Kirstin, Kirsten] var datterdatter av "kven-kongen"   Knut Olsen [Olofsson, Olsson]   (Torneå-Alta, 1686-1758)

Kvener, historikk.


Husforhørslistene


"#...Tekst kommer her...".


Anetavle bl.a. basert på   Erik   Kuosku`s   "Familjeregister för Pajala socken, Kengis Bruk och Torne Lappmark`s nybyggen".
Del I. Göteborg 2003
.

Sted i Muonion[n]iska (nå Muonio): Alamuonio (finsk) Nedre byn (svensk).

LAH: Landskapshandlingar > "...registrerte innbyggere".


Anetavle for Kirsti Olsdtr.. Født 1762 i Alta, død 17.02.1797 i "Østerli", Holmen, Øvre Alta.

Hennes foreldre.

3Anne Johansdtr.15.11 1737-1771.

Født/død i Alta.

Gift 2. g. med Henrich Eriksen Biørnfod (død 1788 i Alta).
n barn:
Kirsti[n] Olsdtr. (1762-1797).
...
2Ole Knutsen1727 - 1764.

Født/død i Alta.

Gift 1. g. med Birthe [Berith] Andersdtr.
Tekst kommer...


Hennes besteforeldre.

5Margrethe Knutsdtr.Ca. 1690-1769.

Gift 2. g. i Alta 1721.

Hadde sønnen Michel Michelsson (f. ca. 1710) fra sitt første ekteskap i Sverige.
3 barn:
Knut Knutsen (1722-1758, gift med Malene Christensdtr. f. 1730),
Margrethe Knutsdtr. (f. 1726, gift med Ole Henrichsen f. 1724) og

Ole Knutsen (1727-1764, gift 1. g. med Berit Andersdtr. 1731-1758, fikk barna Karen Oldtr. f. 1754, Margrethe Olsdtr. f. 1756 og Elisabeth Olsdtr. f. 1757.
Gift 2. gang med Anne Johannesdtr. - datter av Johannes Olsen)
.
4Knut Olsen [Olofsson, Olsson] Kven1686-1758.

Gift med enken Margrethe Knutsdtr. som var gift med en Michel (død i Sverige), før hun kom til Alta.

Trolovet 30.11 1721, gift 27.12 1721.
Kom til Alta fra Torneå sogn (Nedertorneå) rundt 1719.
Dette året gikk han til alters første gang.

"Altas historie" bind 1, s. 204: "På slutten av 1720-tallet hadde han allerede flere tjenestefolk i sin sold, stor buskap og dessuten rein på Raftasvarri". Også nevnt "Knut talte norsk, finsk og samisk".

Knut Olsen Kven var en forkjemper for kvenene i Alta i tida fra omkring 1721 til 1750-tallet. Det er derfor skrevet mye om han i historisk litteratur, men også i dokumentarlitteratur og skjønnlitteratur.
7Kerstin Jönsdtr.Gift 19.01 1737 i Muonioniska.2 barn:
Anna Johansdtr. (1737-1771) og
Mats Johansson (født 10.11 1738, gift 1. g. med Elle Lambertsdtr., 2. g. med Regine Mathisdtr. i Alta).
6Johan Mathisen [...Lahti],
også kalt Johan Matsson.
Født ca. 1690 i Muonioniska, død 1780 i Alta.  


Oldeforeldre.

9Ukjent    
8Olof    
11Ukjent    
10Knut    
13Kerstin Persdtr.    
12Mats Henriksson¹ Lahti
[...Hindersson...]¹
  Nevnt 1692-1711 (LAH)


Tippoldeforeldre.

25Brita Persdtr. KuttainenDød 1714.n barn:
Mats Henriksson Lahti.
24Henrik Larsson Mämmi [...-Lahti]1640-1695.  


2. tippoldeforeldre.

49Ukjent   n barn:
Henrik Larsson Mämmi [...-Lahti] (1640-1695, gift med Brita Persdtr. Kuttainen (død 1714)).
48Lars Matsson Mämmi1608-1684.Grunnla Lahti gård i Alamuonio 1669.
51Ukjent    
50Per Eriksson KuttainenGift 2. g. med Anna Mortensdtr..  


3. tippoldeforeldre.

97Ukjent   4 barn:
Mats Matsson Finne   (1601-1654)  Debatt  ,
Thomas Matsson Mämmi (f. 1602),
Jöns Matsson Mämmi (husbonde på Niemi gård) og
Lars Matsson Mämmi (1608-1684, grunnla Lahti gård i Alamuonio 1669).
96Mats Larsson Mämmi eller PynnöiFødt 1558 i Rautalampi i Savolaks,
død 1634 i Turtola.

Grunnla gården Mämmilä [Mämmi].
Visstnok en av de første nybyggerne i Turtola.
101Ukjent   4 barn:
Henrik Kuitu Eriksson Heikkilä (1630-1701),
Karl Eriksson Heikkilä (d. 1677, gift med Brita Henriksdtr.),
Simon Eriksson Heikkilä og

Per Eriksson Heikkilä [...- Kuttainen] (f. 1630, d. ca. 1725).
"...död före 1728 [domb]. Han kom från Kuttainengården i Haapakylä, Ívertorneå sn, och anlade ett nybygge vid Tullinkisuando, Karesuando sn, på 1660-talet. 1669 sålde han ängar i Tullinkisuando, och 1690 köpte han fiskerätten i sjön Tullinkisuando av Arendt Grapes dödsbo. 1703 dömdes han till böter på 3 mark i silver för förtal. Han avled på 1720-talet")
. [Kuoksu 1999a].
100Erik Larsson HeikkiläFødt ca. 1600 i Kuivakangas, død etter 1656 i Haapakylä.

Husbonde på gården Heikkilä i Haapakylä, Övertorneå Sverige.

Nevnt 1634-1656 (LAH).


4. tippoldeforeldre.

193Ukjent   n barn:
Mats Larsson Mämmi eller Pynnöi (1558-11634).
192Lars    
201KerstinFødt ca. 1570.n barn:
Erik Larsson Heikkilä (1587-1656).
200Lars Ivarsson KippaFødt ca. 1560, død etter 1613.

Husbonde på gården Kippa¹ i Kuivakangas, Övertorneå Sverige
(i dag Lantto¹; under Lohijärvi (en innsjø), Ylitornio, Finland).

Nevnt 1588-1613 (LAH).


5. tippoldeforeldre.

401Ukjent   n barn:
Lars Ivarsson Kippa (f. 1560).
400Ivar Olofsson KippaFødt ca. 1510, død etter 1587.

Slekt

Husbonde på gården Kippa¹ i Kuivakangas, Övertorneå Sverige
(i dag Lantto¹; under Lohijärvi (en innsjø), Ylitornio, Finland).

Nevnt 1551-1587 (LAH).


6. tippoldeforeldre.

801Ukjent   n barn:
Ivar Olofsson Kippa (f. 1510).
800Olof Larsson KippaFødt ca. 1485, død etter 1553.

Slekt   (#1056).

Husbonde på gården Kippa¹ i Kuivakangas, Övertorneå Sverige
(i dag Lantto¹; under Lohijärvi (en innsjø), Ylitornio, Finland).

Nevnt 1539-1553 (LAH).Kristian Fors: "Johannes Mathisen bor i følge manntallet for ekstraskatten 1762 hos sin svigersønn Ole Knudsen og datteren Anna Johansdtr.. Det bor også en enke Lisbeth Pedersdtr. der. I følge Henninen betalte han skatt fra 1745, om det er den rette Johannes Mathisen, vet jeg ikke, siden det er to kvener som har det samme navnet.
Sønnen Mathis Johansen var springmann 1758. Begge dør 1780. Farens alder ble oppgitt til 90 år, og sønnen til 40 år.
Ifølge skiftet etter faren hadde han Ún sønn - Mathis Johansen - og en datter; Kirsti Olsdtr., gift med Moses Mathisen. Hun giftet seg med ham i 1778, da var hun 16 år. I Jon Nilsens manntall 1779 var hun 17 år.
Anna Johansdtr. skulle vært 33 år, ved hennes død 1771.
Synes nok at alderen til Mathis er for lav, siden han var springmann 1758, og ble 1. g. gift 1757 med Elen Lambertsdtr., død 1770. Mathis Johansen ble gift 2. g. 1771 med Regina Mathisdtr.".

Jack Sture Moutka (kommentar): "Jon Nilsen`s manntall er nevnt ovenfor. Skolemester Jon Nilsen var gift med Karen Pedersdtr. i hennes 2. ekteskap. Jon var altså stefar til Peder Pedersen gift med Ane Mosesdtr.".

En springmann var et uttrykk som fogdene i Finnmark brukte som en som "sprang over" skatten (var skattefri) det første året vedkommende sto i skattemanntallet.