Karl Marentius emigrerte til Amerika   1903   . Kona og datteren (# 115059-60) fulgte etter   1904   .


USA   Familien i Oregon under (noe unøyaktige årstall for når født)   Census 1910   . 1920   . 1930   . 1940   .
  Ved Census (folketellingen)   1940   er Carl og Olga skilt.
Sønnen Walter F. Moe:   1925-2000  . Walter's datter (facebook)   Carol Vredenburg   , Oregon.


1. kone Marie Kathrine (  19.06 1875  -14.06 1925) født i   Alta  .
2. kone (  Olga Margrethe Bendiksen  ) emigrerte   1917   .