Elias var "laugrettemann" og stevningsmann flere ganger i perioden fra 1745 til sist   1761   .
Retten besto i gamle dager av sorenskriveren og 8 lagrettsmenn.

Bygdeboken for Malangen s. 364-365 oppgir Elias Olsens forfedre med sønner i tillegg til gårdshistorien for
gårdene Spildernes og Spilderbukt.

Michel Olsen (ca. 1580-1650) > Peder Michelsen (f. 1611, levde 1667) > Jacob Pedersen (1647 - 1713) >
Ole Jacobsen (f. 1684) > Elias Olsen.
Bygdeboken nevner feilaktig Elias som Jens Jacobsens' (bror av Ole Jacobsen) 4. sønn med sønnen Peder Eliassen
"som omkr. 1780 finnes som bruker av gården".

Peder Michelsen var lensmann i Hillesøy tinglag (fra tingvitne 04. juli 1662).


Elias og Kristina [Kiersti / Kirsti] (siste barn 1763), finnes ikke i FT   1769   for Lenvik.

FT viser barna Marith og Lars som fosterbarn hos Arne Olsen og Marit Olsdtr. på Buchskind.
En ser også sønnen Ole som tjener hos ¹ Jens Ravn Kiergaard på Bundjord.
(¹ Sønn av sorenskriveren over Senja fogderi som var bosatt på Gibostad i Lenvik).


Takk til Nils Johan Fosli:

I tingboka for Lenvik 1743 står følgende: "Elias Olsen lod læse sin Bøxel sedel paa 2 pd. i den Sands Kirke og Præst benificerende Jord Sletnes, som Per Peersen for ham har oplat, saasom han ægter hans datter Kiersti Pedersdatter".

I manntallet 1701 finner man på Slettnes Peder Håvardsen 80 år og sønnene Oluf Pedersen 16 og Peder Pedersen 12 år.   Peder Håvardsen   nevnes også i mantallet 1666, der han oppgis da å være 45 år.
Rasmus Mogensøn, 24 år og Hans Mogensøn, 16 år - er listet som sønner. Antar at dette må være Peder's stesønner.
I Jordboken 1666 kalles han Peder Hoursen.

Ved skoskatten i 1711 er det to brukere på Slettnes; Olle Perssen med hustru og Per Perssen med hustru, 1 barn og "en pike udi lønn" (som man ser har sønnene overtatt og Peder Håvardsen er sannsynligvis død).
Skifteregister for Lenvik 1706-1753 for året   1711   viser brødrene Ole og Peder nevnt etter deres mor Gunhild Christophersdtr. (d. ca. 1709), Peder Håvardsens kone. Peder dør ca. 1703.

I matrikkelen 1723 (personalhistorisk kildesamling for Lenvik) er brukerne på Slettnes oppgitt å være Ole Pedersen og Peder Andersen (antar at dette er en feil og at det skal være ² Peder Pedersen).


Ole (1685-1735) og Peder Pedersen (f. 1689) oppgis å være postbønder på Slettnes i 1723.


Ovennevnte viser at Kristin Pedersdtr.'s far var Peder Pedersen (f. 1689), hvis far igjen var Peder Håvardsen (1621-1803).