Erich Hansen ble utrolige   112   år gammel (#1642).

I følge FT 1801 er Erich 82 år, under   [Sverrig, 1801] - [Sverig, 1804]   , hhv. "82 år" og "85 år", altså 104 år i 1823.

Ulike kilder opplyser at 112 år er riktig, faktisk sier noen at han ble 119 år.

Erich Hansen, 112 år.
"...Erich Hansen - Kjerresnes - 112 aar begravet paa Kjerresnes...".


"Det sies at Erich Hansson Loström (byen Lo i Styrnäs sogn) 1764 arbeidet hos kjøpmannen Peter Håberg i Härnösand
Per Håberg ?   , hvorfra han 1765 via Stockholm dro til Målselv".


"Om gården Kjerresnes sies det at Erich Hansen hadde forbedret den med dyrkning, så den kunne skyldsettes for 1 pund. Erich, som senere ble skogfogd, var svensk (Erich Hansson). Han ble visstnok gift med en kvenpike, Ellen Michelsdatter".