Ullern Kirkegård, Oslo, der Elida og Johan og nest yngste datter Evelyn er begravet.
Finnfjord Kirkegård, Troms, der deres eldste sønn Erling Johan Rokstad ligger begravet.
Pause pageturning by pointing on a picture. Stopp sideskifting ved å peke på et bilde.