Dåpen er registrert i RHD's kirkebok for Talvik/Alta på nettet for året 1761 med navn erstattet med et   spørsmålstegn   ('?').
Navnet "Ane" er tydeligvis tilføyd i ettertid (kanskje etter få dager) i kirkeboken.

"...Döbt Jon Mogensöns og Valborg Nielsdtr. ægte barn Ane". "Ane" like til venstre for spørsmålstegnet.
Jon og Valborg fikk minst 5 barn; førstefødte   Eli   .

Erich Nielssen og Ane Jonsdatter's vigsel

Gift 1780 "(Copuleret Dom. 18...)".

"...Ungkarl Erich Nielsen og Ane Johnsdtr. ... Forlovere (bl.a. Jonas Evertsen) ..."..